Generalforsamling

Generalforsamling i Landforeningen for brugere af Hjemme Parenteral Ernæring (HPN-Foreningen)


Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i HPN-Forening der afvikles i forlængelse af patientaften i
Auditorie 1+2, afsnit 2-12-1, Rigshospitalet d. 19. april 2017


Har du forslag til punkter der skal tages op på generalforsamlingen skal du sende en mail med punktet til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 5/4-2017. Er du interesseret i at være med i bestyrelsen eller være suppleant er du velkommen til at skrive en mail, så vi kan fortælle lidt mere om hvad det frivillige arbejde indebærer (og giver af personligt udbytte)


Generalforsamlingen afvikles i henhold til vedtægterne efter følgende dagsorden.

 • 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 • 2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
 • 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse
 • 4. Fremlæggelse af godkendelse af budget for 2017
 • 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 • 6. Fastlæggelse af kontingent for 2016 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. for 2017
 • 7. Valg af revisor Nuværende revisor Gitte Buur er villig til genvalg
 • 8. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter Fra bestyrelsen er følgende på valg: Jakob Palbo, der er villig til genvalg Henning A. Hansen, genopstiller ikke Som suppleanter er følgende på valg: Anne Tvedt Pedersen
  Charlotte Grabow
 • 9. Eventuelt