Arbejdsliv

At have et permanent, centralt venekateter og få infusion af ernæring og væsker kan godt kombineres med et arbejdsliv. 

Det vil imidlertid være meget individuelt fra patient til patient hvad man er i stand til, herunder spiller det også ind hvordan behovet for parenteral ernæring er opstået. Ikke mindst nye brugere står i en uafklaret situation hvor det handler om at gå forsigtigt frem for at finde det niveau den enkelte er i stand til at præstere på. Det er vigtigt at rådføre sig med sin HPN-ansvarlige læge.

De færreste vil på sigt kunne arbejde på fuld tid, men det er meget individuelt. Langt de fleste skal indstille sig på at arbejdslivet bliver noget anderledes end før man blev HPN bruger. Det spiller desuden en rolle at der dagligt skal bruges store ressourcer på at passe de daglige HPN rutiner. Nogen vil være koblet til i 10 - 12 timer i døgnet, og hertil kommer daglig tid til- og frakobling.  

Grundsygdommen i sig selv, kan også give udfordringer i forhold til energiniveauet og dermed arbejdslivet.

For nogle er det en god ide at lave en aftale med arbejdsgiver om en pause midt på dagen hvor der kan være behov for et hvil og eventuelt intravenøst indtagelse af væske.