Hjemmeparenteral ernæring i Danmark

I Danmark blev den første patient udskrevet med hjemmeparenteral ernæring i 1970 fra Rigshospitalet. I næsten 20 år, var Medicinsk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet den eneste specialenhed, der udskrev patienter til hjemmeparenteral ernæring. Siden blev Ålborg, Odense og Køge også specialiserede i livslang behandling af tarmsvigt med hjemmeparenteral ernæring. 

De principper, der dannede udgangspunkt for pleje og behandlingen på Rigshospitalet i 1970’erne, er ikke meget ændrede den dag i dag. Man kan sige det sådan, at man ramte rigtigt første gang, man gik i gang. 

I 1980 begyndte man at bruge handsker ved omgang med det intravenøse kateter, og i 1980 udkom den første illustrerede vejledning til patientbrug. Indtil ca. år 2000, var det kun patienter der selv kunne administrere den parenterale ernæring, som fik muligheden. Efter år 2000 blev der også åbnet op for, at hjemmesygeplejen kunne administrere intravenøs behandling i hjemmet.

At det er muligt at få hjemmesygepleje til at blande og opsætte den parenterale ernæring, gør det muligt for flere ældre og mere syge patienter, at kunne blive udskrevet med hjemmeparenteral ernæring.

En dansk læge, Stig Jarnum, var en ildsjæl indenfor tarmsvigt og hjemmeparenteral ernæring, og det er i høj grad hans fortjeneste, at Danmark var pionerer og blandt de første centre i verden, der udskrev patienter til hjemmeparenteral ernæring. Danmark har siden været blandt de førende indenfor pleje, behandling af og forskning i tarmsvigt og hjemmeparenteral ernæring. Danmark har en af de højeste forekomster af hjemmeparenteral ernæring verden. Årsagen til dette er, at man i Danmark ved, at man kan få et godt liv med hjemmeparenteral ernæring, og at man derfor ikke er så tilbageholdne med at anlægge høj stomi (kort tarm). 

Som patient i hjemmeparenteral ernæring er man sædvanligvis tilknyttet et af de fire tarmsvigtscentre, hvor en multidisciplinær tilgang sikrer pleje og behandling af høj kvalitet.

Er du interesseret i forskning inden for tarmsvigt og hjemmeparenteral ernæring, kan du læse mere under fanen ”Viden om” eller trykke her