Infektions-forebyggelse

Med et permanent, tunneleret centralt venekateter, er det vigtigt at forebygge og undgå, at bakterier får adgang til blodbanen.

Dette gøres ved:

  • Grundig hygiejne (hånddesinfektion og non-touch teknik) ved omgang med kateteret og de intravenøse væsker
  • At skifte membran/prop rutinemæssigt samt når denne er uren (og efter fedt/blod)
  • At fixere kateterstuds på brystkassen, så denne ikke kommer i nærhed af f.eks. stomi. 
  • Opbevare parenterale væsker og utensilier i et rent rum, uden adgang for husdyr.
  •  At begrænse antallet af fremmede hænder, der håndterer kateter og intravenøse væsker
  • At personer, der blander og håndterer parenterale væsker og kateter, følger procedurerne fra den pågældende HPN-afdeling.
  • At dække studs med vandtæt plaster, når du går i brusebad. Undgå karbad, svømmehaller/pools og havvand. Såfremt du alligevel svømmer med kateteret, bør studsen og indstikssted være dækket af vandtæt plaster imens.  Har du steril forbinding over indstikssted skiftes denne efterfølgende. Det samme gælder membranen.