Forskning

HPN Foreningen støtter op om klinisk forskning inden for tarmsvigt, korttarmssyndrom og hjemmeparenteral ernæring.

Igangværende forskningsprojekter

Optimering af tarmens funktion

Tarmfunktionen kan optimeres hos patienter med korttarmssyndrom ved behandling peptider (GLP-2, GLP-1 og andre). Målet er at bedre livskvaliteten og mindske behovet for parenterale tilskud. Hvis du er interesseret i at deltage i et af disse projekter, kan du henvende dig til:

Professor, dr. Med. Palle Bekker Jeppesen​, Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Rigshospitalet

Epidemiologisk forskning

Parenteral ernæring i hjemmet har været et aktivt forskningsfelt på Rigshospitalets Mave-Tarm klinik i mere end 50 år. Med etableringen af en database er der skabt et grundlag for videnskabelig dokumentation for hvilke faktorer, der har betydning for prognose, udviklingen af komplikationer samt livskvalitet. Flere oplysninger kan du få hos

Professor, dr. Med. Palle Bekker Jeppesen​, Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Rigshospitalet

Livskvalitet

God livskvalitet hos patienter med tarmsvigt i hjemmeparenteral ernæring er målet for den højt specialiserede behandling og sygepleje. Ved at undersøge livskvaliteten samt undersøge hvilke faktorer der påvirker livskvaliteten, får vi et grundlag hvorfra vi kan optimere og forbedre kvaliteten af behandlingen og sygeplejen.

Er du interesseret i at høre mere om forskning i livskvalitet hos patienter med tarmsvigt, kan du kontakte

Professor, dr. Med. Palle Bekker Jeppesen, Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Rigshospitalet

Kateterlås

Undersøgelse af TaurolockTMHep100 sammenlignet med saltvand 0,9% som kateterlås i et dobbeltblindet og randomiseret studie med formålet at forebygge sekundære kateterrelaterede infektioner hos patienter med tarmsvigt og behov for Hjemme Parenteral Ernæring. Er du interesseret i at høre nærmere, kan du kontakte

Professor, dr. Med. Palle Bekker Jeppesen​, Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Rigshospitalet

Palle Bekker Jeppesen

Palle Bekker Jeppesen

Professor, Dr. Med

Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme
Rigshospitalet

Vil du deltage i forskningen?

Ønsker du at deltage i et af forskningsprojekter, bedes du kontakte den forskningsansvarlige, Pelle Bakker Jeppesen, via formularen herunder.

8 + 13 =