Velkommen til HPN-foreningen

Vi er en frivillig patientforening for personer der får intravenøse væsker og ernæring i hjemmet (hjemmeparenteral ernæring) og disses pårørende. Med denne hjemmeside vil vi tilbyde dig information, inspiration og mulighed for at tale med erfarne brugere af hjemmeparenteral ernæring. 

Måske har du følelsen af at være alene med din hjemmeparenterale ernæring, men det er du ikke. Vi er en forening, der netop gerne vil støtte dig i at få et tilfredsstillende liv med dit kateter og dit behov for intravenøs behandling.

Hjemmeparenteral ernæring giver blandt andet patienter med nedsat tarmfunktion mulighed for at få tilført tilstrækkeligt med ernæring og væske. For nogle betyder det infusion et par timer om ugen, for andre betyder det infusion i 10-12 timer i døgnet.

Læs mere om hjemmeparenteral ernæring under ”Viden om”.

Formålet med HPN-foreningen er:

  • At varetage brugere af Hjemme Parenteral Ernæring (Eng: HPN) og deres pårørendes interesse.
  • At drive informations- og rådgivningsvirksomhed om HPN. 
  • At formidle information om muligheder for at du kan leve et aktivt og tilfredsstillende liv med HPN  tilpasset i forhold til behandlingen og din nuværende/ønskede livsstil.
  • At tilbyde dig og dine pårørende undervisning, dialog, temadage og patient/pårørende-aftener
  • At danne netværk med lignende internationale organisationer
  • At øge kendskabet til HPN i sundhedsvæsenet og i befolkningen generelt.