Velkommen til

HPN Foreningen

En frivillig patientorganisation for hjemmeparenteral ernæring

Aktuelt i HPN lige nu

Lær foreningen at kende

Foreningens formål

  •  At varetage brugere af Hjemme Parenteral Ernæring (HPN) og deres pårørendes interesse.
  • At drive informations- og rådgivningsvirksomhed om HPN.
  • At formidle information om muligheder for at du kan leve et aktivt og tilfredsstillende liv med HPN  tilpasset i forhold til behandlingen og din nuværende/ønskede livsstil.
  • At tilbyde dig og dine pårørende undervisning, dialog, temadage og patient/pårørende-aftener
  • At danne netværk med lignende internationale organisationer
  • At øge kendskabet til HPN i sundhedsvæsenet og i befolkningen generelt.

Hør professor Palle Bekker Jeppesen fortælle om tarmsvigt, korttarmsyndrom og behovet for parenteral ernæring og væske.

Her behandles patienter med tarmsvigt

Køge Hospital

Køge Hospital

Aalborg Hospital

Køge Hospital

Odense Hospital

HPN Foreningen

Rigshospitalet

HPN Foreningen

Kontakt os

HPN Foreningen

En frivillig patientorganisation for hjemmeparenteral ernæring

CVR-nummer 37257559

 

14 + 2 =