Hjemmeparenteral ernæring

Få viden om hjemmeparenteral ernæring, hvem der får det og hvordan det gives.

Hvad er parenteral ernæring?

Parenteral ernæring betyder ernæring uden om tarmen. Ved parenteral ernæring indgives næringsstoffer, væske, vitaminer og mineraler direkte ind i blodet via et lille kateter (tynd plastslange). Katetret er placeret i en central blodåre som udmunder i højre forkammer af hjertet. Parenteral ernæring tilfører alle de livsnødvendige næringsstoffer, så tilnærmelsesvis som muligt. Dvs. man indgiver proteiner, fedt, kulhydrater, væske samt vitaminer og sporstoffer direkte ind i blodbanen. Den flydende føde kommer altså ind i kroppen uden først at passere gennem mavetarmkanalen men bliver optaget direkte via blodbanen.

Parenteral ernæring gives til patienter der i kortere eller længere tid har begrænset funktion af dele af deres tarmsystem, Dette kan indebære, at de ikke kan optage tilstrækkelig ernæring.

Nogle patienter får parenteral ernæring igennem længere tid – måske livsvarigt – og har således brug for behandlingen hjemme. Dette kaldes HPN (HPN: eng. Home Parenteral Nutrition). Nogle HPN patienter har kun brug for behandlingen i en begrænset periode indtil de ved evt operation kan få genetableret tarmens funktion.

HPN indgives direkte i blodbanen, og forudsætter derfor en særdeles hygiejnisk håndtering med såvel det intravenøse kateter som de væsker/ernæringsopløsninger der skal anvendes.

Parenteral ernæring opstartes altid på et sygehus og kræver ofte længerevarende indlæggelse med evt oplæring i håndtering og opsætning af væsker og ernæring. Alternativt kan håndtering af den parenterale ernæring og væsker ske via en hjemmesygeplejerske.

Den parenterale ernæring og de remedier som skal anvendes er vederlags frit for patienten – dvs det er sygehuset der betaler.

HPN må ikke forveksles med sondemad, da sondemad er flydende kost indgivet via tarmsystemet – feks via en sonde gennem næsen.

Hvem får parenteral ernæring?

Der er flere årsager til at man får HPN. De hyppigste årsager i Danmark er:

  • Inflammatoriske tarmsygdomme (Mb. Crohn og Colitis Ulcerosa)
  • Cancer og deraf følgende tarmsvigt
  • Komplikationer til kirurgi
  • Blodpropper eller karsygdom i tarmenes blodforsyning
  • Komplikationer til gastrektomi (hel eller delvis fjernelse af mavesæk)
  • Andre bevægelsesforstyrrelser og passageproblemer i tarmsystemet

Hjemmeparenteral ernæring er en fælles betegnelse for intravenøst væske- og/eller ernæringstilskud. Nogle har kun behov for væsker evt med ekstra tilsætning af elektrolytter. Andre har brug for ernæring, og nogle har behov for både ernæring og ekstra væske.

Hvordan indgives parenteral ernæring?

Hjemmeparenteral ernæring kan – som alternativ til et dropstativ – indgives via en infusionspumpe, som kan bæres i en rygsæk. Dette forudsætter for de fleste HPN patienter, at den parenterale ernæring kan indgives via en enkel pose. Det er desværre ikke muligt for alle patienter, men kontakt din HPN afdeling for mere information.

Info til læger og sygeplejersker

Sundheds TV har, i samarbejde med afdeling for tarmsvigt og leversygdomme på Rigshospitalet, produceret to podcasts omkring hjemmeparenteral ernæring (HPN). De er en del af deres serie “Læge til læge”.

I første podcast fortæller Palle Bekker Jeppesen, professor og overlæge på Rigshospitalets afsnit for tarmsvigt og leversygdomme, om HPN, hvornår man som læge bør overveje at henvise til HPN, og hvordan behandlingen påvirker patienternes livskvalitet.

I andet afsnit fortæller Louise Bangsgaard Antonsen, klinisk sygeplejespecialist på Rigshospitalets afsnit for tarmsvigt og leversygdomme, hvordan man som sygeplejerske griber den praktiske opstart og sygepleje an og hvad man gør, hvis man bliver i tvivl om noget undervejs.