BestPractice Nordic har udgivet en artikelserie omkring Intestinal Failure in Adults og HPN behandling. Artiklerne er skrevet af danske specialister og det første omhandler vigtigheden af, at behandlingen foregår på specialiserede centre.

Kronisk tarmsvigt hos voksne som kræver livslang hjemmeparenteral ernæring (HPS). Tidlig henvisning til specialiserede centre forbedrer livskvaliteten og reducerer økonomiske byrder. Specialiserede centre tilbyder multidisciplinær pleje og er specialiserede i tværsektorielle overgange ved hjemmebehandling, hvilket er afgørende for effektiv håndtering af denne komplekse tilstand. I denne artikel introduceres du til dan danske model for tarmsvigt og hjemmeparenteral ernæring som også internationalt anses for “golden standard”.

Du kan læse hele artiklen ved at følge dette link.

https://bpno.dk/gp/MzAzMDaL8Cf6H6E,