Åbent hus hos Buur & Søgaard og generalforsamling 2024

23. maj 2024 kl. 15.00 – 18.00

Buur og Søgaard er flyttet i nye lokaler i Rødovre, og dem vil de gerne vise frem for HPN foreningens medlemmer.

Det foregår på Hobrovej 58, 2610 Rødovre

Hvis du ikke allerede er medlem af foreningen og ønsker at deltage i arrangementet, kan du blive medlem af HPN Foreningen enten ved at trykke her eller ved at sende en mail til info@hpn.dk

Vi har valgt at slå arrangementet sammen med foreningens generalforsamling og håber at se rigtig mange af foreningens medlemmer. Ledsagere er naturligvis også velkomne.

Kl. 15:00 Arrangementet åbner

 • Buur og Søgaard byder velkommen
 • HPN Foreningens formand Marianne Riis byder velkommen
  • Fortæller om foreningen mv
 • Der bydes på forfriskninger
 • Rundvisning i små hold
 • Gode muligheder for hyggeligt samvær

Kl. 16:00 Sandwich serveres, igen sponseret af

Kl. 17:00 HPN Foreningens generalforsamling.
Dagsorden i henhold til vedtægterne – og fremgår nedenfor

Kl. 18:00 Tak for i dag.

Vi håber at se rigtig mange af jer, også jer der er tilknyttet Odense, Aalborg og Køge.

Tilmelding ved at trykke her eller direkte til Buur og Søgaard på telefon 4290 9009.
Send din tilmelding senest 17. maj, og meget gerne tidligere.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en festlig dag.

Dagsorden til generalforsamlingen 23. maj 2024

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Fremlæggelse af formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag
  1. Forslag fra medlemmerne skal indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen til info@hpn.dk
  2. Forslag fra bestyrelsen
   1. Det foreslås at begrebet støttemedlemsskab udgår. Støttemedlemmerne anbefales at blive almindelige medlemmer.
 6. Fastlæggelse af kontingent for 2025
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
   1. Medlemskontingent kr. 250
   2. Støttemedlemmer udgår.
   3. Sponsormedlemsskaber kr. 5.000
 7. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Gitte Buur
 8. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
  1. På valg til bestyrelsen er:
   1. Marianne Riis, formand – ønsker genvalg
   2. Louise Bangsgaard, sundhedsfaglig rådgiver/sekretær – ønsker genvalg
   3. Kathrine Gyrup Andersen, bestyrelsesmedlem – ønsker ikke genvalg
  2. Bestyrelsen foreslår:
   1. Genvalg af Marianne Riis
   2. Genvalg af Louise Bangsgaard
   3. Nyvalg af Maiken Jungløv
  3. På valg som suppleant er:
   1. Pia Heick – ønsker genvalg
   2. Christopher Filtenborg Brandt – ønsker ikke genvalg
   3. Ny suppleant vælges på mødet. Lykkes det ikke, ønsker bestyrelsen mandat til efterfølgende at supplere med en suppleant.
 9. Eventuelt