HPN-foreningen har fået kendskab til centerledelsens overvejelser om sammenlægning af Afdeling for tarmsvigt og leversygdomme med Afdeling for organkirurgi og transplantation på 12. sal på Rigshospitalet. Derfor har foreningen skrevet denne bekymringsmail til ledelsen:

Kære Direktør Rasmus Møgelvang, Centerdirektør Christian Worm, Centervicedirektør Mette Rosendal Darmer og Rigshospitalets direktion (CC).

 

Landsforeningen for brugere af parenteral ernæring (HPN-foreningen) er blevet bekendt med, at centerledelsen for kræft og organsygdomme har overvejelser om en sammenlægning af Afdeling for tarmsvigt og leversygdomme med Afdeling for organkirurgi og transplantation (på 12. sal). Det giver anledning til betydelig frygt hos vores medlemmer for forringede og mindre effektive patientforløb.

 

Derfor er det vigtigt at HPN-foreningen, som repræsenterer patienterne med tarmsvigt, inddrages i høringsprocessen – også hvis den meget hurtige proces må udskydes af den grund.

Der er særligt tre områder, som vi som patientgruppe ønsker en dialog om:

 

1) Kvalitetssikring og forskning, så det højt specialiserede medicinske niveau på Afdeling for tarmsvigt og leversygdomme bevares.

Afdeling for tarmsvigt og leversygdomme bygger på over 50 års erfaring og forskning, og er ledende på verdensplan. 

Som patientforening med internationalt udsyn er det helt klart for os, at netop Afdeling for tarmsvigt og leversygdomme er et meget nødvendigt fyrtårn ift. kvalitetssikring og behandling af tarmsvigt – både i Danmark og i verden. 

Særligt Professor Palle Bekker Jeppesen med hans forskningsgruppe udmærker sig – også internationalt.

De sidste mange års forskning har resulteret i en klar forbedring af HPN-behandlingen for en stor del af vores medlemmer.

 

2) Antal sengepladser til HPN-patienter.

En HPN-patient har en kompleks anatomi, som kræver højt specialiseret sygepleje og lægefaglig behandling.

Vi har talrige beretninger om fejlbehandling på lokalsygehuse, på grund af den manglende faglige specialisering. Det fører til forringet livskvalitet og forlængede indlæggelsesforløb.

Som patientforening er vi nødt til at sikre os, at antallet af HPN-pladser ikke reduceres – tværtimod.

De fleste af de kirurgiske patienter er cancerpatienter med lovbestemt behandlingsgaranti. Den samme garanti har medicinske HPN-patienter ikke, hvilket vi ser som en trussel mod hele specialet i tanken om en sammenlægning.

  

3) Risiko for personaleflugt og tab af kompetencer 

En så stor forandring, som en sammenlægning er, kommer til at kræve rigtig meget af personalet.

Tilbage i 2018 da medicinsk leverafsnit A blev sammenlagt med mave/tarm medicinsk afdeling, oplevede vi som patienter et meget markant dyk i kompetencer og kapacitet i årene efter. 

Mange af de dygtige og erfarne sygeplejersker på mave/tarm medicinsk afdeling opsagde dengang deres stillinger. Det er ikke noget vi som patientgruppe ønsker gentaget.

Det tager 1-2 år at træne nye sygeplejersker i det højt specialiserede niveau, som er nødvendigt på mave/tarm. 

 

Vi ser frem til at mødes med centerledelsen så hurtigt som muligt inden der tages en beslutning om sammenlægning.

 

Venlig hilsen

 

Marianne Riis

Formand for HPN-foreningen

mr@hpn.dk

51216629

 

Henning Hansen

Næstformand for HPN-foreningen

hah@hpn.dk