Sammenlægningen af Afdeling for Organkirurgi og Transplantation med den mindre Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme blev desværre en realitet

Rigshospitalets ledelse har desværre meldt ud at sammenlægningen mellem Afdeling for Organkirurgi og Transplantation og den mindre Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme er blevet vedtaget.

Dog har Rigshospitalets ledelse lyttet til både plejepersonalet og HPN-foreningen, og sikret at den kommende ledelse af den fusionerede afdeling også indeholder repræsentanter fra Tarmsvigt og Leversygdomme, samt at man på lægefagligt niveau holder fast i den medicinske viden med fortsættelsen af et professorat.

Da en fusion ikke reelt kan omgøres, vil HPN-foreningen nu samarbejde med centerledelsen for at sikre at HPN-patienternes patientforløb ikke forringes, og at det faglige niveau både for sygeplejersker og læger opretholdes.

Samtidig vil foreningen se på, hvordan man kan undgå en lignende situation hvor et budgetmæssigt underskud så overraskende kan opstå, og der derfor må foretages så store beslutninger med kort varsel.

“Sammenlægningen må ikke få negative konsekvenser for HPN-patienterne, og foreningen vil holde øje med dette ikke sker, så vi ikke ryger bagerst i behandlingskøen.” understreger Marianne Riis, Formand for HPN-Foreningen.