HPN-foreningens medlemmer har igen mulighed for at påvirke prioritering af forskning indenfor hjemmeparenteral ernæring. Forman Marianne Riis deltager i et internationalt samarbejde, ledet i Manchester, som indsamler HPN-brugeres og sundhedsfagliges input til og prioritering af forskningsspørgsmål. Alle HPN-foreningens aktive medlemmer får i nærmeste dage fremsendt en mail med et link. Så hold godt øje med din indbakke, hvis DU vil have indflydelse på forskningen og dermed fremtidens pleje- og behandlingstilbud.