Patientaften

Tirsdag d. 2 maj afholdte HPN-foreningen sin første patientaften i dette år. Derefter afholdt Foreningen ligeledes den årlig Generalforsamling. Igen i år var det en hybridløsning – så fysisk fremmøde eller på via link hjemme fra sofaen.  

I den første del af patientaften, blev en landsdækkende undersøgelse af HPN-brugeres trivsel gennemgået. Fra et forenings perspektiv, er der kommet nogle gode udtalelser der kan arbejdes videre med i år i forhold til at få skabt mere viden og info omkring hvad HPN-foreningen kan tilbyde, og at foreningen er for alle lige meget længden på din tarm.  

Derefter, tog vi forskud på en forhåbentlig solrig sommer. Louise fra Bestyrelsen gennemgik en masse tips og tricks til sommeren. Aftens bedste tricks, og det mange HPN-brugere efterspørger, var tips til at bade i havet. Louise præsenterede en lille stomipose der kan anvendes til dette formål. HPN-foreningens Formand/kvinde fortalte om hendes erfaringer med at rejse, bade i havet og komme igennem security i lufthavnene.  

Afslutningsvis lavede Bestyrelsesmedlem Henning reklame for dette års HPN-rejse til Kreta. Der er allerede tilmeldt 19 deltagere, men de rejsende ser gerne flere hopper med på flyveren sammen med de andre. (Se tidligere opslag omkring rejse til Kreta, hvis interesse) 

Generalforsamling

Generalforsamlingen forløb ganske stille og roligt. HPN-foreningen gav formanden/kvindens beretning for 2022. Det var et stille år, det indrømmer foreningen gerne. Dette agter bestyrelsen at ændre i år.  

Regnskab og budget blev præsenteret og godkendt.  

Vores bestyrelsesmedlemmer Jesper og Henning var begge på genvalg, og blev begge valgt. Christoffer, vores suppleant, blev også genvalgt. Foreningen har stadig en åben position som suppleant ledig, hvis der er nogle interesseret.  

Under eventuelt kom der kommentar fra foreningens medlemmer, at de godt kunne have ønsket sig lidt mere info omkring stilheden i 2022. Bestyrelsen beklagede, og tager det til efterretning.  

Derudover, glædede mange af medlemmerne sig til turen til Kreta i efteråret.