Den 7. april 2021 afholdte vi den 2. virtuelle patientaften over Zoom. Det glæder os i Bestyrelsen at se så mange deltager med gode spørgsmål, viser ”ansigt” på skærmen og er online alle timerne. Vores program denne gang var yderst interessant med en brugerfortælling rettet mod livet med en stomi. Det var meget befriende og inspirerende at høre hvordan andre lever med en stomi. Derefter var vi på en virtuel rundtur på Køge og Odense hospitalsafdelinger der arbejder med parenteral ernæring. Det var meget spændende at høre hvordan de 2 afdelinger kører deres set up, og hvilke tiltag de har i støbeskeen. I Odense (Region Syd) har de f.eks. udviklet en app med adgang til videoer og vejledninger, som anvendes til deres HPN-patienter.

Vi glæder os allerede til næste patientaften om det bliver fysisk eller virtuelt må kun tiden vise.