HPN-foreningen er med til at fejre den årlige opmærksomhedsdag for “kunstig” ernæring, på engelsk: World Home Artificial Nutrition (HAN) Day. På foranledning af den internationale paraplyorganisation PACIFHAN, fortæller en af foreningens medlemmer om organiseringen af HPN i Danmark. Der er også brugerfortællinger fra Australien/New Zealand, Tjekkoslovakiet, Frankrig, Sverige og England. Læs mere i den vedhæftede fil, det er ret interessant. Teksten er på engelsk, men der er også fotos fra nogle af de andre brugere. De overordnede rammer synes i grove træk at være det samme, men der er lidt variationer i hvordan man får sine varer og hvilke muligheder der er fra land til land. Danmark har en ret så høj standard med HPN-behandling i forhold til mange andre lande. Det er helt klart en fordel, at specialet er så centraliseret på få centre, og at der er stort set samme muligheder for behandling i hele landet. Danmark var også de første i Europa med hjemmeparenteral ernæring – og det kan I læse mere om, når vi om kort tid fejrer 50-året for den første HPN-patient i Danmark, med et mini-interview med Professor Palle Bekker Jeppesen. Følg med her på bloggen!