Bliv medlem

Generalforsamling

Generalforsamling i Landforeningen for brugere af Hjemme Parenteral Ernæring (HPN-Foreningen)


Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i HPN-Forening der afvikles i forlængelse af patientaften i
Auditorie 1+2, afsnit 2-12-1, Rigshospitalet d. 19. april 2017


Har du forslag til punkter der skal tages op på generalforsamlingen skal du sende en mail med punktet til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 5/4-2017. Er du interesseret i at være med i bestyrelsen eller være suppleant er du velkommen til at skrive en mail, så vi kan fortælle lidt mere om hvad det frivillige arbejde indebærer (og giver af personligt udbytte)


Generalforsamlingen afvikles i henhold til vedtægterne efter følgende dagsorden.

 • 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 • 2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
 • 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse
 • 4. Fremlæggelse af godkendelse af budget for 2017
 • 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 • 6. Fastlæggelse af kontingent for 2016 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr. for 2017
 • 7. Valg af revisor Nuværende revisor Gitte Buur er villig til genvalg
 • 8. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter Fra bestyrelsen er følgende på valg: Jakob Palbo, der er villig til genvalg Henning A. Hansen, genopstiller ikke Som suppleanter er følgende på valg: Anne Tvedt Pedersen
  Charlotte Grabow
 • 9. Eventuelt

Patientaften og Generalforsamling 2017

Landsforening for Brugere af Hjemmeparenteral Ernæring (HPN) inviterer dig og dine nærmeste til Patient og Generalforsamling 2017
19. april 2017 kl. 18-21
Auditorie 1+2, afsnit 2-12-1, Rigshospitalet
Program:

 • 18.00: Velkommen v. formand Marianne Riis
 • 18.05: At leve med kronisk sygdom, oplæg v. chefpsykolog Anders Korsgaard
 • 19.00: Pause med mulighed for at netværke og snakke med sponsorerne
 • 19.15: Mit Liv med HPN og hvordan jeg håndterer de daglige udfordringer v. Marianne Lauridsen
 • 19.40: Fremtidige foreningsevents, tidspunkt og placering. Diskussion i plenum.
 • 19.50: Pause
 • 20.00: Generalforsamling. Betalende medlemmer har stemmeret – alle er velkomne.
 • 21.00: Tak for i aften


Tilmelding
Du behøver ikke tilmelde dig, men af hensyn til servering af drikkevarer og et stykke kage, vil vi gerne vide hvor mange der kommer. Tilmeld dig ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mærket ”patientaften og GF 2017” i emnefeltet eller ring til Gitte fra Buur & Søgaard på tlf. 42 90 90 09


Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling sendes pr. mail til foreningens betalende medlemmer samt kan ses på hjemmesiden hpn.dk primo april.
Vi glæder os til at se dig!
Mvh. Bestyrelsen (Marianne R, Louise, Jakob, Henning og Marianne L)


Foreningen er sponsoreret af:

Patientaften

Landsforening for Brugere af Hjemmeparenteral Ernæring (HPN) inviterer i samarbejde med Klinik CA dig og dine nærmeste til:  

Hvornår: 12. oktober 2016 kl. 18-21

Hvor: Auditorie 1+2, afsnit 2-12-1, Rigshospitalet

Program (ændringer kan forekomme):

 • Hjemmeparenteral ernæring og hjemmesygepleje: Paneldebat om ansvar, kompetence, tryghed og samarbejde
 • Bruger-fortælling:  
  • Hør om erfaringer fra hverdagen med HPN og bliv inspireret
 • Kateter-relaterede infektioner:
  • Oplæg ved læge om infektioner relateret til Broviac-kateteret, forekomst, forebyggelse og behandling
 • Sundhedsplatformen – hvilken betydning får det for dig?
 • Udlevering af patientkort for HPN-brugere tilknyttet Klinik CA

 

Tilmelding 

Vi byder på sandwich og drikkevarer, samt kaffe og kage, så af hensyn til serveringen, vil vi gerne vide hvor mange der kommer. Det er naturligvis gratis at deltage.

Tilmeld dig ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. mærket ”patientaften2016” i emnefeltet. Du kan også tilmelde dig til Gitte fra Buur & Søgaard på tlf. 42 90 90 09.

Mvh. Bestyrelsen (Marianne R, Louise, Jakob, Henning og Marianne L)

 

HPN-foreningens sponsorer: